Slovinsko přejde 1. dubna 2018 na nový mýtný systém. Nově se již poplatky nebudou hradit při projíždění mýtnými stanicemi, ale pouze prostřednictvím nového elektronického systému. Odpadne tak zdržení a zvýší se plynulost provozu.

Dopravci, kteří využívají slovinskou dálniční síť, musí všechna vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny do nového mýtného systému DarsGo nejdříve zaregistrovat a následně je vybavit palubními jednotkami. „Naši zákazníci tak mohu učinit již teď prostřednictvím webových stránek DKV. Vyhnou se díky tomu zdržením a dlouhým čekacím lhůtám na dodání mýtných boxů v době spuštění nového systému,“ říká Ondřej Pavlík, výkonný ředitel české a slovenské pobočky společnosti DKV Euro Service.
Novou palubní jednotku pro následnou úhradu mýtného lze získat po registraci a úhradě manipulačního poplatku 10 eur a je možné si ji nechat zaslat na jakoukoli adresu v EU nebo si ji vyzvednout na místních servisních stanicích DARS. Žádné další poplatky za pronájem a služby ani záruční vklady nejsou s OBU spojeny. Mýtný box zůstává majetkem provozovatele mýtného systému DARS.
Každá palubní jednotka je registrována pro konkrétní vozidlo. Počet náprav se zadává manuálně – stejně jako u palubní jednotky GO-Box v Rakousku nebo u nové palubní jednotky DKV Box Europe. Po spuštění nového mýtného systému bude platnost dosud používaných karet DARS a mýtných boxů ABC ukončena.